Program na nasledujúce mesiace

V októbri 2019 sme si pripomenuli 90. rokov od narodenia našej bývalej predsedníčky Viery Strniskovej, 95 rokov od narodenia bývalého predsedu Jaroslava Rozsívala a 10 rokov od úmrtia bývalého predsedu Miloša Tomčíka. V tomto dušičkovom období keď obvykle navštevujeme hroby našich blízkych a spomíname na nich, chceme venovať tichú spomienku aj na všetkých tých, ktorých sme mali možnosť stretnúť pri akciách KPČK a už tu nie sú medzi nami.


Hudobné premietanie a hudobný program s českými a moravskými pesničkami a koledami

pravidelné stretnutie na koniec roka pri veselých pesničkách a koledách

Kedy: Utorok 3. december 2019

Kde: Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Začiatok: o 16,00 hod. (cca. 80 min.)


S veselými pesničkami do nového roku 2020

hudobné premietanie DVD na veselý vstup do nového roka

Kedy: Utorok 7. január 2020

Kde: Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Začiatok: o 16,00 hod. (cca. 70 min.)_____________________________________________________


Na nasledujúcich riadkoch uvádzame aj program Českého spolku v Bratislave (aktivity sa konajú zväčša v budove Csemadoku, Nám. 1. mája 10-12, Bratislava). Bližšie informácie nájdete na cesi.sk.

Středa 11. prosince v 18 hod.: Vánoční koncert ČSB - Smíšený sbor Kantiléna při Státní filharmonii Brno vystoupí v Moyzesově síni na Vajanského nábr. 12.

Úterý 17. prosince v 17 hod.: Kulturní večer - tradiční předsváteční posezení na konci roku se vzpomínkami na letošní aktivity.

_____________________________________________________