Program na nasledujúce mesiace
Milí členovia a priatelia KPČK, 

situácia nám naďalej neumožňuje uskutočňovať akékoľvek obvyklé aktivity. Hneď ako to bude možné, obnovíme naše pravidelné stretávanie, či už na premietaniach alebo na prednáškach. Už teraz sa tešíme na naše  stretnutia v tomto novom roku 2021. Váš Výbor KPČK


Pozvánka od Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku 

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě, Institutem pro aktivní občanství, Masarykovým ústavem a Archívem Akademie věd České republiky, Historickým ústavem Slovenské akademie věd a studentským spolkem Preslava připravilo vědecký seminář věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka.

Přední čeští a slovenští odborníci představí vnímání osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka na Slovensku, vztah TGM a Andreje Hlinky, připomínání narozenin TGM v Československu. Akci bude moderovat Daniela Písařovicová.

Vědecký seminář je určen pedagogům a studentům historie, politických věd i široké veřejnosti.

Předběžný program:

17:00 zahájení

17:15 T. G. Masaryk a Slovensko (PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav Slovenské akademie věd)

17:45 T. G. Masaryk a Andrej Hlinka (prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)

18:15 Československý 7. březen: slavení narozenin T. G. Masaryka (PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., Masarykův ústav a Archív Akademie věd ČR)

Kedy: Utorok 2. marec 2021

Kde: online na adrese  https://www.mzv.cz/bratislava/cz/aktuality/tomas_garrigue_masaryk_a_slovensko.html

Začiatok: o 17.00 hod.


Filmové premietanie: Premietania sú dočasne pozastavené

premietania sú dočasne pozastavené - o ich obnovení Vás budeme informovať, keď to bude aktuálne

Kedy: Utorok 2021

Kde: Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Začiatok: o 16,00 hod. 


Ceremoniál udeľovania Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach a kladenie vencov k pamätnej tabuli rodiny Čapkovcov

udeľovanie Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach

Kedy: Sobota rok 2021 (termín ešte upresníme)

Kde: centrum mesta Trenčianske Teplice

Začiatok: ešte upresníme


_____________________________________________________


Na nasledujúcich riadkoch uvádzame aj program Českého spolku v Bratislave (aktivity sa konajú zväčša v budove Csemadoku, Nám. 1. mája 10-12, Bratislava). Bližšie informácie nájdete na cesi.sk.

Program Českého spolku v Bratislave je dočasne prerušený.

_____________________________________________________