Program na nasledujúce mesiace
Filmové premietanie - "Hotel pro cizince"

film z roku 1966, réžia Antonín Máša, spomienka na herca Petra Čepka pri príležitosti 25 rokov od jeho úmrtia

Kedy: Utorok 18. jún 2019

Kde: Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Začiatok: o 16,00 hod. (cca. 103 min.)


Prednáška Dr. Čelka z Prahy - "November 1989 a sprievodné udalosti"

prednáška k 30. výročiu udalosti z roku 1989

Kedy: Utorok 10. septembra 2019

Kde: spoločenská miestnosť Csemadok, Námestie 1. Mája 10-12, Bratislava (pri pohľade čelom k budove je to vchod vľavo)

Začiatok: o 16,00 hod. (cca. 60 min.)


Filmové premietanie - "Nezbedný bakalář"

film z roku 1946, réžia Otakar Vávra, spomienka na herca Otomara Korbeláře pri príležitosti 120 rokov od jeho narodenia

Kedy: Utorok 1. október 2019

Kde: Kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Začiatok: o 16,00 hod. (cca. 92 min.)_____________________________________________________


Na nasledujúcich riadkoch uvádzame aj program Českého spolku v Bratislave (aktivity sa konajú zväčša v budove Csemadoku, Nám. 1. mája 10-12, Bratislava). Bližšie informácie nájdete na cesi.sk:

Sobota 22. června: Vernisáž výstavy "Pozdrav českých výtvarníků Banské Štiavnici - městu kultury 2019" spojená s prohlídkou pamětihodností města Banská Štiavnica.

Úterý 25. června v 17 hod.: Hudební večer - vystoupení smíšeného sboru Animatus z Pezinka s českými, moravskými a slovenskými písněmi 30. až 70. let 20. století.

_____________________________________________________