Bratislavská prehliadka Etnofilm Čadca 2018

27.11.2018

20. ETNOFILM Čadca, po prvý raz so SĽUK-om aj s UNESCO-m.

20. ročník medzinárodného bienále dokumentárnych filmov o etnológii, kultúrnej a sociálnej antropológii, najstarší MFF na Slovensku bude mať tento rok o niečo slávnostnejší charakter. ETNOFILM-om Čadca 2018, ktorý sa uskutoční doslova už o pár dní, 20. - 23. novembra 2018, sa končí druhá dekáda jeho trvania.

Jubileum je vždy dobrým dôvodom zaspomínať si. Festival bol založený v roku 1980 z iniciatívy jedného z bardov slovenskej kinematografie, profesora Martina Slivku, filmára - dokumentaristu, etnológa a pedagóga, zároveň. Pôvodná myšlienka bola skromná - festival filmov z krajín ležiacich pri Dunaji a krajín susediacich so Slovenskom. Dnes Etnofilm Čadca prezentuje filmy z celého sveta.

Z ústneho podania pamätníkov, vzhľadom na bohaté tradície ľudovej kultúry a umenia v rôznych regiónoch Slovenska, do úvahy prichádzali aj iné lokality. Iniciatíva vtedajšieho vedenia Kysuckého múzea , ktoré usporiadalo 16 ročníkov festivalu a tiež geografická poloha na trojmedzí, t.j. v blízkosti hraníc z Českou republikou a Poľskom, rozhodli o umiestnení festivalu v malebnom kysuckom mestečku Čadca.

Počas dlhého obdobia svojho trvania, festival prezentoval stovky filmov , poskytol priestor rôznym etnologickým aktivitám a vytvoril filmový archív /dnes už digitalizovaný/, ktorý je skutočným kultúrnym bohatstvom a študijným materiálom. Bol miestom konania medzinárodných konferencií etnológov, prednášok, fotografických výstav, tematických a spomienkových. Miestom formálnych a priateľských diskusií filmárov s etnológmi, ktoré sa často zúročili v následnej plodnej spolupráci.

S históriou festivalu sa spája množstvo mien renomovaných slovenských dokumentaristov, počnúc Plickom. Slivkom, Urcom ,Hanákom či Trančíkom, následne dnes už strednou generáciou tvorcov, ako Šulík, Balco, Barabáš, Opárty, Ruppeldt, Kerekes, Vojtek, Šulík ml., Škop, až po najmladšiu generáciu dokumentaristov - študentov umeleckých škôl v Bratislave, Nitre aj v Banskej Bystrici. Festival poskytol dokonca priestor aj amatérskemu filmu, pokiaľ dosiahol profesionálnu úroveň. Žiarivým príkladom bol v roku 2014 film: Po stopách pastierov, Attilu Vörösa, ocenený zlatým Turoňom.

Špecialitou a neopomenuteľnou súčasťou tohto festivalu je aj prítomnosť našich krajanov zo zahraničia, z Békeškej Čaby a Vojvodiny, ktorí sa veľmi radi vracajú do starej vlasti, aby tu prezentovali to najlepšie, čo sa im podarilo vytvoriť.

Etnofilm by ale nebol Etnofilmom bez etnológov. S Etnofilmom Čadca sa spája aj množstvo mien popredných slovenských a zahraničných etnológov, ktorí rozhodovali v medzinárodnej porote, zúčastňovali sa organizácie, alebo medzinárodných odborných podujatí etnológov v Čadci. Spomeňme aspoň najčastejšie rezonujúce mená etnológov v súvislosti s Etnofilmom Čadca: dr. Jadwiga Glowa /Poľsko/, prof. Zuzana Beňušková /SR/, dr. Helena Beránková /ČR/, prof. Naško Križnar /Slovinsko/, dr. Daniel Luther /SR/, Mgr. Aleander Srečkovič /Srbsko/ ... Neodmysliteľnou osobnosťou a koordinátorom všetkých aktivít Etnofilmu Čadca bol až do posledných dní neúnavný organizátor, filmový historik a publicista, Mgr. Štefan Vraštiak.

Posledné štyri ročníky Etnofilmu Čadca organizuje Kultúrne stredisko v Čadci, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Silvie Petrekovej v súčinnosti so Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Čadca, s podporou Audiovizuálneho fondu.

Spoluorganizátormi Etnofilmu Čadca sú už tradične aj ďalšie odborné inštitúcie :Akadémia umení Banská Bystrica, Dom kultúry v Čadci, Kysucká kultúrna nadácia, Literárny fond, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenské národné múzeum, Slovenský filmový ústav, Slovenský filmový zväz, Univerzita Komenského Bratislava - Katedra etnológie a muzeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - Katedra etnológie a folkloristiky.

Zhodou okolností , ETNOFILM Čadca slávi svoje dvadsiate jubileum v roku 2018, ktorý Európska komisia vyhlásila za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Priam symbolické je, že do organizácie festivalu sa práve tento rok zapojil aj Slovenský ľudový umelecký kolektív, ktorý je jedným z priamych tvorcov nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Jubilejný 20. ročník festivalu zaznamenal rekordný počet 173 prihlásených filmov zo 47 krajín.

Trojčlenná výberová komisia /Phd. Katarína Nádaská, Mgr.art Tomáš Hučko, Mgr. Janka Koltonová/, vybrala do hlavnej súťaže 46 filmov z 27- mich krajín.

Otváracím filmom jubilejného 20. ročníka Etnofilmu Čadca bude film režiséra Mareka Ťapáka : Martin Ťapák.

Cenným príspevkom nového spoluorganizátora SĽUK-u je vernisáž výstavy: "REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA".  22. novembra si na Etnofilme môžete vypočuť prednášku etnologičky Kataríny Nádaskej na tému: Rodinný život našich predkov, alebo sa zúčastniť tvorivého workshopu, pod názvom: Praktické využitie kamery a fotoaparátu pri práci etnológa v teréne, dramaturga Tomáča Hučka, v klubovni č. 4.

Kysucká knižnica ponúka aj ďalšiu výstavu: ETNOFILM VČERA a DNES.

Už tradične, festival usporadúva po festivalové prehliadky, aby aj tento druh filmov priblížil čo najširšiemu publiku. Projekcie filmov 20. ročníka Etnofilmu Čadca 2018 sa tento rok uskutočnia v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Žiline.

Organizácie po festivalovej prehliadky v Bratislave sa tento rok ujal SĽUK spoločne so Slovenským filmovým zväzom, pod vedením hlavného organizátora, Kysuckého kultúrneho strediska. Otvorenie podujatia sa uskutoční dňa 29. novembra v Rusovciach, v priestoroch sídla SĽUK-u, pod záštitou generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO, pani Márie Krásnohorskej.

Vďaka kvalifikovanému úsudku a podpore UNESCO má publikum v Bratislave možnosť stretnúť sa a diskutovať s talianskym režisérom a muzikológom Renatom Morellim, oceneným na Etnofilme Čadca 2012 za film: Hlasy z Vysočiny - tri dni v Premane a film: Sväté hlasy , ocenený na Etnofilme Čadca 2016, filmy nakrútené s renesančnou precíznosťou, bez ujmy na ich dokumentárnej autentickosti.

Partnerský festival Ethnocineca vo Viedni príde do Bratislavy predstaviť jedna z organizátoriek, antropologička Katja Seidel, zatiaľ čo jej kolegyňa, Marie-Christine Hartig zasadne v porote Etnofilmu Čadca 2018, www.ethnocineca.at

Príďte sa pozrieť.

Edita Uhríková

členka SFZ a organizačného tímu Etnofilmu Čadca 2018