Cena Karla Čapka

Cena Karla Čapka sa udeľuje za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov a za prehlbovanie a praktické uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti. Toto ocenenie udeľujeme každé 2 roky v Trenčianskych Tepliciach a najbližšie udeľovanie ceny sa plánuje na rok 2024. Medzi nositeľov Ceny Karla Čapka patria také osobnosti kultúrneho života ako napríklad Ladislav Chudík, Jozef a Zuzana Kronerovci, Martin Huba, Emília Vášaryová a iní. Udeľovania ceny v Trenčianskych Tepliciach sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku.


Nositelia Ceny Karla Čapka

1990/1991

Vlastimil Fišar - herec, recitátor, predseda SBČ


1991/1992

Univ. prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. - literárny vedec, čestný predseda KPČK


1992/1993

Ivo Veliký  - kultúrny pracovník


1993/1994

Jaroslav Rozsíval - herec, spevák, predseda KPČK


1994/1995

JUDr. PhDr. Jaroslav Slavík - historik umenia, znalec diela Josefa Čapka

Prof. Ladislav Vychodil - scénický výtvarník a pedagóg


1995/1996

Univ. prof. PhDr. František Černý, DrSc. - teatrológ, pedagóg a predseda SBČ

Jozef Kroner - herec a spisovateľ


1996/1997

MgA. Gabriela Vránová - herečka, recitátorka a pedagogička

Viera Strnisková - herečka a recitátorka


1997/1998

Marie Šulcová - spisovateľka a publicistika

Ladislav Chudík - herec a recitátor


1998/1999

Doc. PhDr. Jiří Opelík, CSc. - literárny vedec a publicista

Prof. Peter Karvaš - spisovateľ, dramatik a pedagóg


1999/2000

Prof. Radovan Lukavský - herec, recitátor a pedagóg

PhDr. Ladislav Lajcha, CSc. - divadelný vedec a publicista


2000/2001

PhDr. Marta Dandová - literárna historička a editorka

Soňa Čechová - publicistika a prekladateľka


2001/2002

Mgr. Aleš Fetters - pedagóg, publicista a regionálny historik

Prof. Martin Huba - herec, režisér a pedagóg


2002/2003

PhDr. Boris Mědílek - bibliograf a publicista

Prof. Emília Vášáryová - herečka a pedagogička


2003/2004

Josef Abrhám - divadelný, filmový a televízny herec

Prof. Jozef Ciller - scénický výtvarník a pedagóg


2004/2005

Josef Protiva - režisér a predseda SBČ

Mgr. Štefan Vraštiak - filmový historik a predseda KPČK


2005/2006

Promovaný filológ Ivan Klíma - spisovateľ, dramatik a publicista

Eva Rysová - divadelná a televízna herečka


2006/2007

Kristina Váňová - riaditeľka Pamätníka Karla Čapka na Strži

Mgr. Art. Vladimír Rusko - publicista a režisér Slovenského rozhlasu


2007/2008

JUDr. Milan Kyška - dlhoročný člen SBČ, redaktor periodík SBČ

PhDr. Bohumir Bachratý, CSc.  - umelecký historik a pedagóg


2008/2009

PhDr. Miloš Pohorský - literárny kritik a editor

Marián Labuda - divadelný, filmový a televízny herec


2009/2010

Mgr. Jiří Hraše  - režisér, teoretik umeleckého prednesu a scenárista

Eva Krížiková-Zvaríková - herečka


Cena je udeľovaná ako bienále:

2011/2012

Hana Maciuchová - herečka

Ladislav Ballek  - spisovateľ


2013/2014

Ondřej Kepka - režisér a scenárista

Milan Lasica - herec, režisér, spisovateľ, in memoriam Július Satinský  - herec, spisovateľ, herecký partner Milana Lasicu


2015/2016

PhDr. Vojtech Čelko - slovenský a český historik, pedagóg, autor statí a článkov v českej a slovenskej tlači

Zuzana Kronerová  - herečka

Juraj Jakubisko - režisér, scenárista, kameraman a výtvarník


2017/2018

Eva Hylmarová - riaditeľka Muzea bratří Čapku v Malých Svatoňovicích

Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš - herec, režisér, scenárista, recitátor a pedagóg


2019/2020 

Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. - literární historik a kritik, pedagóg

Ilja Holešovský, akademický sochár - keramikár a dizajnér, dlhoročný autor keramických darov pre laureátov Ceny K. Čapka 


2021/2022

MUDr. Eva Šidláková - lekárka, spoluzakladala Klub bratří Čapků v Trutnově

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. - básnik, spisovateľ literatúry faktu, historik, publicista a vysokoškolský pedagóg


2023/2024

PhDr. Pavla Pečinková - kritička a historička umenia

JUDr. Pavel Kosatík - spisovateľ, novinár a scenárista

Eva Bachratá Linhartová - výtvarníčka, aktívna členka Českého spolku BratislavaSTRUČNÝ ŽIVOTOPIS KARLA ČAPKA (1890-1938)

1890 - Narodený 09.01. v Malých Svatoňoviciach. Otec MUDr. Antonín Čapek (1855-1929), matka Božena, rodená Novotná ( 1866-1924). Súrodenci: Helena (1886-1961), vydatá Koželuhová, ovdovela, od r. 1930 Palivcová; Josef (1887-1945), ženatý od r. 1919.

1895-1901 -V Úpici, kde rodina býva, navštevuje obecnú školua jednu triedu meštianky.

1901-1909 -Stredoškolské štúdiá začína v Hradci Králové, pokračuje v Brne a končí maturitou v Prahe.

1907 -Rodina sa sťahuje z Úpice do Prahy.

1909-1915 - Študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy filozofiu, estetiku, históriu výtvarného umenia, anglistiku, germanistiku a bohemistiku (1910-1911 študuje v Berlíne a v Paríži). V novembri 1915 je promovaný na doktora filozofie.

1917 -Pôsobí ako domáci učiteľ Prokopa Lažanského na zámku v Chyšiach u Žlutic. V októbri nastupuje do redakcie Národných listov.

1921-1938 -Je členom pražskej redakcie Ľudových novín, v rokoch 1921-1923 pracuje v Mestskom divadle na Královských Vinohradech ako dramaturg a režisér.

1922 -prvýkrát predstavený prezidentovi T. G. Masarykovi.

1925 - Je zvolený predsedom československej pobočky Penklubu, ktorú pomáha založiť. Sťahuje sas bratom Josefom do vily na Vinohradech.

1931 - menovaný členom medzinárodného výboru pre duševnú spoluprácu Spoločnosti národov (pevný výbor pre literatúru a umenie).

1933 -Pracuje vo výbore pre pomoc nemeckým utečencom, je miestopredsedom Penklubu.

1934 -Organizuje pomocnú sociálnu akciu Demokraciadeťom.

1935 -Svadba s Olgou Scheinpflugovou, začali stavebné úpravy domu vo Strži, ktorú novomanželia dostali od Václava Palivca do doživotného užívania.

1937 - Zúčastňuje sa svetového kongresu Penklubov v Paríži.

1938 -Podieľa sa na organizovaní svetového kongresu Penklubov v Prahe. Opakovane navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru (stále od roku 1932). Po mníchovskej konferencii (29.09.1938) odoláva nenávistnej kampani, bojuje s českým fašizmom a prežíva najťažšie obdobie svojho života. Zomiera 25.12. na zápal pľúc. Pohreb na Vyšehrade bol dňa 29.12.


POBYTY BRATOV ČAPKOVCOV NA SLOVENSKU (1910-1926)

1910 - MUDr. Antonín Čapek a jeho manželka Božena prichádzajú do kúpeľov Trenčianske Teplice a pôsobí tu ako lekár až do roku 1923. Karel a Josef jazdia k rodičom cez letné mesiace.

1912 - prvý doložený pobyt bratov Čapkov v Trenčianskych Tepliciach. Tu spoločne dopisovali svoje dielo Zářivé hlubiny. 29. augusta Josef píše list Jarmile Pospíšilovej.

1913 - spoločný pobyt bratov Čapkov v Trenčianskych Tepliciach, 14. augusta oznamuje Karel cestu v liste Otokarovi Fischerovi, 22. augusta píše Josef Jarmile Pospíšilovej.

1916 - v auguste Karel podstupuje kúpeľnú liečbu, pracuje na rukopise Božích muk. Josef opäť píše Jarmile Pospíšilovej, opisuje vojnovú atmosféru kúpeľov, plných chorých vojakov.

1917 - Josef píše z kúpeľov list Jarmile Pospíšilovej. Karel prichádza do Teplíc zotaviť sa zo služby u Lažanských v Chyšiach.

1918 - MUDr. Antonín Čapek je predsedom revolučného národného výboru v Trenčianskych Tepliciach. Venoval sa osvetovej a sociálnej práci - založil Červený kríž, jeho pričinením bolo na Slovensku zriadené prvé zubné ambulatórium, zaviedli sa lekárske prehliadky detí, ktoré dostávali v škole raňajky a desiatu. Karel a Josef počas leta opäť u rodičov.

1919 - Karel dokončuje pri pobyte v Trenčianskych Tepliciach komédiu Loupežník. Josef sa v máji v Prahe oženil s Jarmilou Pospíšilovou a v júni absolvujú mladomanželia svadobnú cestu. Prichádzajú do Trenčianskych Teplíc a odtiaľ sa vybrali do Vysokých Tatier - Štrby, Smokovca a Tatranskej Lomnice. Pre sneh nemohli vystúpiľ na Rysy a tiež na Téryho chatu, ktorá bola obsadená vojskom.

1920 - pri letnom pobyte dopisuje Karel v Tepliciach RUR.

1921 - 27. júla vychádza Josefov článok o Trenčianskych Tepliciach v Ľudových novinách. Karel absolvuje kúpeľnú liečbu a počas svojho pobytu od 10. do 30. augusta posiela 17 listov Olge Scheinpflugovej. Pokračuje v písaní románu Továrna na Absolutno.

1922 - Od 18. júna začína Karel svoj trojtýždňový pobyt vo Vysokých Tatrách. Pobudne tam do 13. júla. Ubytovaný je v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici, odkiaľ podniká túry na Štrbské, Zelené a Skalnaté pleso, do Studenej doliny, na Tokáreň. Píše Olge Scheinpflugovej a dokončuje Věc Makropulos. V októbri trávi štyri dni u rodičov v Trenčianskych Tepliciach a píše Krakatit.

1923 - Matka Božena ťažko ochorela, otec predáva ordináciu v Trenčianskych Tepliciach a vracia sa s manželkou do Prahy.

1926 - od 17. septembra je Karel v Tatranskej Lomnici. Od 23. septembra do 8. októbra sa zdržuje na pozvanie prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach. Navštevuje aj arborétum v Mlyňanoch.