Cena Karla Čapka

Cena Karla Čapka sa udeľuje za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov a za prehlbovanie a praktické uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti. Toto ocenenie udeľujeme každé 2 roky v Trenčianskych Tepliciach a najbližšie udeľovanie ceny sa plánuje na rok 2020. Medzi nositeľov Ceny Karla Čapka patria také osobnosti kultúrneho života ako napríklad Ladislav Chudík, Jozef a Zuzana Kronerovci, Martin Huba, Emília Vášaryová a iní. Udeľovania ceny v Trenčianskych Tepliciach sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku.


Nositelia Ceny Karla Čapka

1990/1991

Vlastimil Fišar (13.11.1926-11.06.1991) - herec, recitátor, predseda SBČ, Praha


1991/1992

Univ. prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. (19.09.1922-15.10.2009) - literárny vedec, čestný predseda KPČK, Bratislava


1992/1993

Ivo Veliký (07.01.1941-01.12.2010) - kultúrny pracovník, Trenčín


1993/1994

Jaroslav Rozsíval (14.10.1924-13.01.1996) - herec, spevák, predseda KPČK, Bratislava


1994/1995

JUDr. PhDr. Jaroslav Slavík,  (30.04.1920-21.06.2011) - historik umenia, znalec diela Josefa Čapka, Praha

Prof. Ladislav Vychodil (28.02.1920-20.08.2005) - scénický výtvarník a pedagóg, Bratislava


1995/1996

Univ. prof. PhDr. František Černý, DrSc. (21.02.1926-12.06.2010) - teatrológ, pedagóg a predseda SBČ, Praha

Jozef Kroner (20.3.1924-12.03.1998) - herec a spisovateľ, Bratislava


1996/1997

MgA. Gabriela Vránová (27.07.1939) - herečka, recitátorka a pedagogička, Praha

Viera Strnisková (30.10.1929-31.08.2013) - herečka a recitátorka, Bratislava


1997/1998

Marie Šulcová (06.08.1926) - spisovateľka a publicistika, Praha

Ladislav Chudík (27.05.1924-29.6.2015) - herec a recitátor, Bratislava


1998/1999

Doc. PhDr. Jiří Opelík, CSc. (21.10.1930) - literárny vedec a publicista, Praha

Prof. Peter Karvaš (25.04.1920-28.11.1999) - spisovateľ, dramatik a pedagóg, Bratislava


1999/2000

Prof. Radovan Lukavský (01.11.1919-10.03.2008) - herec, recitátor a pedagóg, Praha

PhDr. Ladislav Lajcha, CSc. (15.08.1932-16.6.2018) - divadelný vedec a publicista, Bratislava


2000/2001

PhDr. Marta Dandová (29.07.1934) - literárna historička a editorka, Praha

Soňa Čechová (09.09.1930-04.03.2007) -publicistika a prekladateľka, Bratislava


2001/2002

Mgr. Aleš Fetters (04.04.1933) - pedagóg, publicista a regionálny historik, Náchod

Prof. Martin Huba (16.07.1943) - herec, režisér a pedagóg, Bratislava


2002/2003

PhDr. Boris Mědílek (18.02.1925-09.10.2016) - bibliograf a publicista, Praha

Prof. Emília Vášáryová (18.05.1942) - herečka a pedagogička, Bratislava


2003/2004

Josef Abrhám (14.12.1939) - divadelný, filmový a televízny herec, Praha

Prof. Jozef Ciller (08.02.1942) - scénický výtvarník a pedagóg, Martin


2004/2005

Josef Protiva (04.02.1937-18.02.2017) - režisér a predseda SBČ, Praha

Mgr. Štefan Vraštiak (23.04.1942- 4.4.2016) - filmový historik a predseda KPČK, Bratislava


2005/2006

Promovaný filológ Ivan Klíma (14.09.1931) - spisovateľ, dramatik a publicista, Praha

Eva Rysová (16.08.1932) - divadelná a televízna herečka, Bratislava


2006/2007

Kristina Váňová (25.05.1955) - riaditeľka Pamätníka Karla Čapka na Strži

Mgr. Art. Vladimír Rusko (14.06.1935) - publicista a režisér Slovenského rozhlasu, Bratislava


2007/2008

JUDr. Milan Kyška (03.07.1923) - dlhoročný člen SBČ, redaktor periodík SBČ, Praha

PhDr. Bohumir Bachratý, CSc. (30.07.1942) - umelecký historik a pedagóg, Bratislava


2008/2009

PhDr. Miloš Pohorský (03.01.1929-11.5.2013) - literárny kritik a editor, Praha

Marián Labuda (28.10.1944-05.01.2018) - divadelný, filmový a televízny herec, Bratislava


2009/2010

Mgr. Jiří Hraše (16.07.1930-26.01.2012) - režisér, teoretik umeleckého prednesu a scenárista, Praha

Eva Krížiková-Zvaríková (15.07.1934) - herečka, Bratislava


Cena je udeľovaná ako bienále:

2011/2012

Ladislav Ballek (02.04.1941-15.4.2014) - spisovateľ, Bratislava

Hana Maciuchová (29.11.1945) - herečka, Praha


2013/2014

Milan Lasica (03.02.1940) - herec, režisér, spisovateľ, in memoriam Július Satinský (20.08.1941-29.12.2002) - herec, spisovateľ, herecký partner Milana Lasicu, Bratislava

Ondřej Kepka (28.09.1969) - režisér a scénarista, Praha


2015/2016

Zuzana Kronerová (17.4.1952) - herečka

Juraj Jakubisko (30.04.1938) - režisér, scenárista, kameraman a výtvarník

PhDr. Vojtech Čelko (26.07.1946) - slovenský a český historik, pedagóg, autor statí a článkov v českej a slovenskej tlači


2017/2018

Eva Hylmarová (15.11.1954) - riaditeľka Muzea bratří Čapku v Malých Svatoňovicích

Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš (14.07.1931) - herec, režisér, scenárista, recitátor a pedagógSTRUČNÝ ŽIVOTOPIS KARLA ČAPKA (1890-1938)

1890 - Narodený 09.01. v Malých Svatoňoviciach. Otec MUDr. Antonín Čapek (1855-1929), matka Božena, rodená Novotná ( 1866-1924). Súrodenci: Helena (1886-1961), vydatá Koželuhová, ovdovela, od r. 1930 Palivcová; Josef (1887-1945), ženatý od r. 1919.

1895-1901 -V Úpici, kde rodina býva, navštevuje obecnú školua jednu triedu meštianky.

1901-1909 -Stredoškolské štúdiá začína v Hradci Králové, pokračuje v Brne a končí maturitou v Prahe.

1907 -Rodina sa sťahuje z Úpice do Prahy.

1909-1915 - Študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy filozofiu, estetiku, históriu výtvarného umenia, anglistiku, germanistiku a bohemistiku (1910-1911 študuje v Berlíne a v Paríži). V novembri 1915 je promovaný na doktora filozofie.

1917 -Pôsobí ako domáci učiteľ Prokopa Lažanského na zámku v Chyšiach u Žlutic. V októbri nastupuje do redakcie Národných listov.

1921-1938 -Je členom pražskej redakcie Ľudových novín, v rokoch 1921-1923 pracuje v Mestskom divadle na Královských Vinohradech ako dramaturg a režisér.

1922 -prvýkrát predstavený prezidentovi T. G. Masarykovi.

1925 - Je zvolený predsedom československej pobočky Penklubu, ktorú pomáha založiť. Sťahuje sas bratom Josefom do vily na Vinohradech.

1931 - menovaný členom medzinárodného výboru pre duševnú spoluprácu Spoločnosti národov (pevný výbor pre literatúru a umenie).

1933 -Pracuje vo výbore pre pomoc nemeckým utečencom, je miestopredsedom Penklubu.

1934 -Organizuje pomocnú sociálnu akciu Demokraciadeťom.

1935 -Svadba s Olgou Scheinpflugovou, začali stavebné úpravy domu vo Strži, ktorú novomanželia dostali od Václava Palivca do doživotného užívania.

1937 - Zúčastňuje sa svetového kongresu Penklubov v Paríži.

1938 -Podieľa sa na organizovaní svetového kongresu Penklubov v Prahe. Opakovane navrhnutý na Nobelovu cenu za literatúru (stále od roku 1932). Po mníchovskej konferencii (29.09.1938) odoláva nenávistnej kampani, bojuje s českým fašizmom a prežíva najťažšie obdobie svojho života. Zomiera 25.12. na zápal pľúc. Pohreb na Vyšehrade bol dňa 29.12.


POBYTY BRATOV ČAPKOVCOV NA SLOVENSKU (1910-1926)

1910 - MUDr. Antonín Čapek a jeho manželka Božena prichádzajú do kúpeľov Trenčianske Teplice a pôsobí tu ako lekár až do roku 1923. Karel a Josef jazdia k rodičom cez letné mesiace.

1912 - prvý doložený pobyt bratov Čapkov v Trenčianskych Tepliciach. Tu spoločne dopisovali svoje dielo Zářivé hlubiny. 29. augusta Josef píše list Jarmile Pospíšilovej.

1913 - spoločný pobyt bratov Čapkov v Trenčianskych Tepliciach, 14. augusta oznamuje Karel cestu v liste Otokarovi Fischerovi, 22. augusta píše Josef Jarmile Pospíšilovej.

1916 - v auguste Karel podstupuje kúpeľnú liečbu, pracuje na rukopise Božích muk. Josef opäť píše Jarmile Pospíšilovej, opisuje vojnovú atmosféru kúpeľov, plných chorých vojakov.

1917 - Josef píše z kúpeľov list Jarmile Pospíšilovej. Karel prichádza do Teplíc zotaviť sa zo služby u Lažanských v Chyšiach.

1918 - MUDr. Antonín Čapek je predsedom revolučného národného výboru v Trenčianskych Tepliciach. Venoval sa osvetovej a sociálnej práci - založil Červený kríž, jeho pričinením bolo na Slovensku zriadené prvé zubné ambulatórium, zaviedli sa lekárske prehliadky detí, ktoré dostávali v škole raňajky a desiatu. Karel a Josef počas leta opäť u rodičov.

1919 - Karel dokončuje pri pobyte v Trenčianskych Tepliciach komédiu Loupežník. Josef sa v máji v Prahe oženil s Jarmilou Pospíšilovou a v júni absolvujú mladomanželia svadobnú cestu. Prichádzajú do Trenčianskych Teplíc a odtiaľ sa vybrali do Vysokých Tatier - Štrby, Smokovca a Tatranskej Lomnice. Pre sneh nemohli vystúpiľ na Rysy a tiež na Téryho chatu, ktorá bola obsadená vojskom.

1920 - pri letnom pobyte dopisuje Karel v Tepliciach RUR.

1921 - 27. júla vychádza Josefov článok o Trenčianskych Tepliciach v Ľudových novinách. Karel absolvuje kúpeľnú liečbu a počas svojho pobytu od 10. do 30. augusta posiela 17 listov Olge Scheinpflugovej. Pokračuje v písaní románu Továrna na Absolutno.

1922 - Od 18. júna začína Karel svoj trojtýždňový pobyt vo Vysokých Tatrách. Pobudne tam do 13. júla. Ubytovaný je v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici, odkiaľ podniká túry na Štrbské, Zelené a Skalnaté pleso, do Studenej doliny, na Tokáreň. Píše Olge Scheinpflugovej a dokončuje Věc Makropulos. V októbri trávi štyri dni u rodičov v Trenčianskych Tepliciach a píše Krakatit.

1923 - Matka Božena ťažko ochorela, otec predáva ordináciu v Trenčianskych Tepliciach a vracia sa s manželkou do Prahy.

1926 - od 17. septembra je Karel v Tatranskej Lomnici. Od 23. septembra do 8. októbra sa zdržuje na pozvanie prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach. Navštevuje aj arborétum v Mlyňanoch.