Kontakt

sídlo: 

Kruh priateľov českej kultúry

Hviezdoslavovo nám. 8

811 02  Bratislava

IČO 36 069 698


korešpondenčná adresa: 

Kruh priateľov českej kultúry, Hálkova 34, 831 03  Bratislava

 

predsedníčka Katarína Vraštiaková 

mobil 0910 995531

e-mail:   kpckba@gmail.com