História KPČK

Predsedovia KPČK (od roku 1983)

Prof. Miloš Tomčík (1983-1990)

Prof. PhDr. Miloš Tomčík, DrSc. (nar. 19.09.1922), literárny vedec, slovakista, bohemista, romanista, spoluzakladateľ Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava (18.4.1983), prvý predseda Rady KPČK (1984 - 1990), čestný predseda KPČK, druhý nositeľ Ceny Karla Čapka 1991 (cena mu bola udelená  v roku 1992). S KPČK spolupracoval do konca svojho života. Zomrel dňa 15.10.2009 v Bratislave.


Prof. Peter Michalica (1990-1992)

Narodil sa 10.7.1945 v Kremnici. Pochádza z umelecky založenej rodiny. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave (1959-1965), VŠMU v Bratislave (1965-1969), Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (1971-1974) a Kráľovské konzervatórium v Bruseli (1975). Hosťuje ako husľový virtuóz na domácich a zahraničných scénach. K 20. výročiu SR mu v roku 2013 prezident SR udelil Pribinov kríž II triedy.


Jaroslav Rozsíval (1992-1996)

Jaroslav Rozsíval sa narodil v Olomouci 14.10.1924. Detstvo a mladosť prežil v Brne, kde začal hrať ochotnícke divadlo a absolvoval Štátne konzervatórium (1948). S otcom sa v roku 1948 presťahoval na Slovensko. V roku 1950 sa stal členom činohry Novej scény v Bratislave, na ktorej pôsobil ako operetný a muzikálový herec a spevák až do svojej smrti (vystupoval napr. v nasledujúcich predstaveniach Grék Zorba, Don Juan, My Fair Lady, Cigánsky barón a i.). V roku 1955 debutoval vo filme Anjel na horách, pripomeňme si však aj jeho ďalšie role vo filmoch napr. film z roku 1961 Tažní ptáci alebo film z roku 1962-1963 Jánošík. Bol predsedom KPČK v r. 1192-1996. V roku 1994 získal Cenu Karla Čapka. Zomrel dňa 13.1.1996 v Bratislave. 


Viera Strnisková (1996-2000)

Narodila sa 30.10.1929 v Hlohovci. Bola slovenská herečka a sestra divadelného režiséra Vladimíra Strniska.  Jej dcéra Jana je tiež herečkou. Od roku 1948 vystriedala niekoľko divadiel: Nová scéna Bratislava, Divadlo v Kolíne, Zvolene, Nitre, od r. 1962 bola členkou činohry SND v Bratislave. Stvárňovala tragické ženské charaktery. Pred kamerou debutovala postavou princeznej v rozprávke Pán a hvezdár. Z ďalších filmov vyberáme napr. Soľ nad zlato (z roku 1982), Alžbetin dvor (z roku 1986, televízny seriál), Kohút nezaspieva (z roku 1986). V roku 2003 jej udelil prezident SR Pribinov kríž II triedy. Cenu Karla Čapka získala za r. 1996 v roku 1997. Zomrela 31.8.2013 v Bratislave.
Mgr. Štefan Vraštiak (2000-2016) 

Narodil sa 23.4.1942 v Žaškove. V roku 1968 ukončil štúdium filmovej vedy na FAMU v Prahe. Od 6.1.1969 pracoval v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave.  Bol predsedom Slovenského filmového zväzu, tajomníkom Klubu filmových novinárov, členom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu. Od 13 rokov písal do novín. V roku 1969 objavil americkú kópiu filmu Jánošík z roku 1921, ktorý ležal 50 rokov v chicagskej garáži Jána Závodného. Až 22. rokov vydával mesačník Informácie KFN. Je nositeľom Ceny slovenskej filmovej kritiky (udelenie ceny v roku 2006), získal Krištáľové srdiečko vďaky spoločnosti Ferdinnda Martinenga šľachetnému človeku, ktorý zasvätil celý svoj život filmu (cena udelená v roku 2012), Cenu ministra kultúry SR za celoživotný prínos slovenskej kinematografii (cena udelená v roku 2013).  Bol autorom bulletinu Bohemia vydávaného KPČK a brožúr o činnosti KPČK. Cenu Karla Čapka získal za rok 2004 v roku 2005. Zomrel 4.4.2016 v Bratislave. 


Ing. Katarína Vraštiaková (od roku 2016)
Profesiou audítorka, ale v rámci ďalších aktivít najmä priaznivec českej literatúry, histórie a kultúry všeobecne. Prevzala predsedníctvo KPČK po smrti otca Mgr. Štefana Vraštiaka v roku 2016. V roku 1997 ukončila štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave,  odbor Účtovníctvo a audítorstvo a v tejto profesií pôsobí až do súčasnosti ako štatutárny audítor.