Udelenie Ceny Karla Čapka v roku 2018

22.05.2018

Laureátmi Ceny Karla Čapka sa v roku 2018 stali Eva Hylmarová a Juraj Sarvaš

V sobotu 19. mája 2018 bola už po 24. raz udelená v Trenčianskych Tepliciach Cena Karla Čapka. Jej nositeľmi sa stali dlhoročná vedúca Muzea bratří Čapků Eva Hylmarová a herec, režisér a pedagóg Juraj Sarvaš.

Odovzdávanie Ceny Karla Čapka je významnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou, ktorá opäť spája dve krajiny so spoločnou históriou. Laureátov ceny nominujú Společnost bratří Čapků Praha (https://www.bratri-capkove.cz/) a Kruh priateľov českej kultúry Bratislava (www.kpck.sk). Laureátmi ceny sa stávajú najmä osobnosti českej a slovenskej kultúry, publicistiky, filmu a divadla, ktoré podporujú, propagujú a šíria odkaz česko-slovenskej vzájomnosti a diela bratov Čapkovcov. V minulosti sa laureátmi ceny stali napríklad Ladislav Chudík, Juraj Jakubisko či Jozef a Zuzana Kronerovci.

Trenčianske Teplice sú s bratmi Čapkovcami spojené cez ich otca Dr. Antonína Čapka, ktorý v meste pôsobil ako kúpeľný lekár. Karel Čapek tu napísal niektoré zo svojich diel ako Továreň na absolútno, Lúpežník či R.U.R.

Počas ceremoniálu boli výnimočne udelené aj dve ďalšie ceny. Společnost bratří Čapků ocenila spoluorganizátorov podujatia Mesto Trenčianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice a.s. za dlhoročný prínos a angažovanie sa pri usporadúvaní tohto podujatia. Ďakujeme.

Eva Hylmarová "Rodina Čapkova vstoupila do mého života a já jsem za to nesmírně šťastná."

Původním povoláním učitelka. V letech 1987 - 2017 vedoucí Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích. V letech 1990 - 2014 starostka a místostarostka obce Malé Svatoňovice. Vztah ke Karlu Čapkovi popsala slovy: "Mám-li mluvit o mém vztahu ke Karlu Čapkovi, pak zcela nepochybně změnil celý můj život. Když jsem se řízením osudu provdala do Malých Svatoňovic, začala jsem se zajímat o zdejší Muzeum bratří Čapků. Opět šťastnou náhodou jsem po návratu z mateřské dovolené přijala nabídku a vyměnila kantořinu za muzejnictví. Bylo to osudové rozhodnutí a já jsem za celých 30 let ani jednou nelitovala a nelituji dodnes. Prožila jsem mezi Čapky kus života. Bylo to neustálé poznávání, studium materiálů, studium díla a pramenů. A čím víc jsem se s dílem obou bratří seznamovala, tím víc jsem zjišťovala, co všechno ještě nevím. ...Mou celoživotní snahou byla popularizace díla, předávání informací, ale především výchova k četbě."

Juraj Sarvaš "V živote herca je to aj tak, že sa nestretne vo svojej umeleckej práci s dramatickou postavou, ktorú by rád stvárnil na javisku."

Herec, ale aj scenárista, režisér, pedagóg a spisovateľ. O svojom vzťahu ku Karlovi Čapkovi hovorí: "Dôkladné poznanie Karola Čapka sa našej generácii hercov dostalo na VŠMU, kde sme mali prednášky z dejín českej dramatickej literatúry a veľká pozornosť bola zameraná práve na Karla Čapka ako na dramatického autora. Zhodou náhod, ma učil hereckú tvorbu na VŠMU Andrej Bagar, rodák z Trenčianskych Teplíc, kde bol otecko Karla Čapka kúpeľným lekárom. Andrej Bagar získal ešte v rukopise hru Lúpežník a hneď ju aj naštudoval s tamojšími ochotníkmi. Je dobre, ak sa historické udalosti dostávajú od priamych účastníkov priamo nasledujúcej generácii, ktorá ešte s nimi žije. Aj výborný filmový režisér Paľo Bielik mi rozprával o filmovaní Hordubalovcov, či Čapkových poviedok, kde hral hlavné postavy. ... Udelenie Ceny K. Čapka si nesmierne vážim. Táto cena ma opäť primäla si zaspomínať na veľké priateľstvá s českými kolegami, ale aj na stretnutia s českým obecenstvom. Spomínam nielen na hosťovanie národných divadiel českého v Bratislave a nášho v Prahe, ale aj na večery poézie v Prahe v Národním památniku a v Divadle hudby alebo u nás v Astorke. Tak som nadviazal priateľstvá s takými osobnosťami ako Peter Haničinec, Alfred Strejček, Radek Brzobohatý, Otakar Brousek, Táňa Medvecká. Nikdy nezabudnem ako ma ako mladého herca, hneď medzi seba prijali, keď som bol vo filmovej delegácii na súťažnom premietaní filmu Vynález skazy v rámci Expo 1958 v Bruseli. Spomínam na Františka Filipovského, Jaroslava Marvana, Jara Mareša, Valentínu Thielovú a režiséra Karla Zemana. Vynález skazy vtedy získal prvú cenu."