Kruh priateľov českej kultúry (skrátene KPČK) v Bratislave bol založený 18. apríla 1983. Po zmenách zákonov po roku 1989, sa v roku 1993 stal občianskym združením. Aktivity KPČK prebiehajú nepretržite od roku 1983 a neprerušili ich ani zmeny v spoločnosti, ktoré nastali za posledných 40 rokov. Dnes má KPČK v Bratislave približne 80 členov. Činnosť KPČK významne podporuje Ministerstvo zahraničných vecí ČR v Prahe v rámci programu Živé kontakty medzi českou a slovenskou kultúrou a umením.  Bez finančnej pomoci  Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky by sme našu činnosť nemohli realizovať. Ďakujeme.

Najvýznamnejšou aktivitou KPČK je udeľovanie Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach raz za dva roky. Túto tradíciu síce prerušila v roku 2020 pandémia, ale v roku 2022 sa nám podarilo zorganizovať spolu s bežným ročníkom udeľovania Ceny K. Čapka, aj ten odložený z roku 2020. Trenčianske Teplice boli zvolené za miesto konania ceremoniálu z dôvodu, že tam žila rodina Čapkovcov v 20tych rokoch minulého storočia a Karel Čapek tu napísal počas svojho pobytu niektoré zo svojich významných diel. Cenu Karla Čapka udeľuje KPČK spolu s mestom Trenčianske Teplice, Slovenskými kúpeľmi Trenčianske Teplice a Spoločnosťou bratov Čapkovcov Praha. Za ich spoluprácu na tomto podujatí im touto cestou ďakujeme. Zvyčajne sa cena udeľuje dvom osobnostiam, a to jednej z Česka a jednej zo Slovenska za propagáciu a šírenie diela bratov Čapkovcov a šírenie a podporu česko-slovenskej vzájomnosti. 

Hlavným poslaním KPČK v Bratislave bolo a bude aj naďalej udržiavať a oživovať česko-slovenskú vzájomnosť najmä v oblasti kultúry a umenia.

Pre svojich členov vydáva KPČK štvrťročný programový bulletin Bohemia. Publikačne sa KPČK podieľal na vydaní brožúr a kroník k 10.,  20., 25. a 30.  výročiu založenia KPČK (Kruh porozumenia 1983-1993, KPČK 1983-2003, KPČK 1983-2008, Kronika KPČK 2008-2011, Kronika KPČK 1983-2014) . V roku 2008 sme boli spoluvydavatelia knihy od Ivana Velikého -  Bratia Čapkovci na Slovensku.

KPČK usporadúva svoje aktivity v dvoch priestoroch: v sále Csemadoku (Námestie 1. mája 10-12, Bratislava) a v kine Mladosť (Hviezdoslavovo námestie, Bratislava).Informácie k ochrane osobných údajov (GDPR)

Dňa 25.5.2018 vošiel v platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

O členoch KPČK zhromažďujeme výlučne nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. S uvedenými osobnými údajmi prichádza do kontaktu výlučne predsedníčka KPČK Ing. Katarína Vraštiaková, ktorá s nimi náležite nakladá. Zhromaždené osobné údaje používame výlučne pre potreby vedenia účtovníctva KPČK a na poskytovanie informácii o programe KPČK t. j. o programe zameranom na českú a moravskú menšinu, ktorý buď sami pripravujeme alebo je nám o ňom poskytnutá informácia od iných organizátorov. E-mailové informácie o programe zasielame výlučne tým osobám, ktoré o to požiadajú. Zhromaždené osobné údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme, nevyužívame ich na zasielanie nevyžiadanej pošty ani reklamných ponúk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás kontaktujte poštou, telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje sú uvedené na tejto webstránke pod označením KONTAKT.