Kruh priateľov českej kultúry (skrátene KPČK) v Bratislave bol založený v roku 1983. Od roku 1993 je KPČK občianskym združením. Dnes má KPČK v Bratislave približne 90 členov. Jeho činnosť podporuje Ministerstvo zahraničných vecí ČR v Prahe v rámci programu Živé kontakty medzi českou a slovenskou kultúrou a umením.  Bez finančnej pomoci  Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky by sme našu činnosť nemohli realizovať. Ďakujeme.

Najvýznamnejšou aktivitou KPČK raz za dva roky je udeľovanie Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach, kde žila rodina Čapkovcov v rokoch 20tych minulého storočia a Karel Čapek tu napísal počas svojho pobytu niektoré zo svojich významných diel. Cenu Karla Čapka udeľuje KPČK spolu s mestom Trenčianske Teplice, Slovenskými kúpeľami Trenčianske Teplice a Spoločnosťou bratov Čapkovcov Praha.

Prvým nositeľom ceny bol jej spoluzakladateľ, český herec Vlastimil Fišar. Zvyčajne sa cena uďeľuje dvom osobnostiam - jednej z Česka a jednej zo Slovenska za propagáciu a šírenie diela bratov Čapkovcov a šírenie a podporu česko-slovenskej vzájomnosti. 

Pre svojich členov vydáva KPČK programový bulletin Bohemia, k 10. a 20. výročiu založenia vydal KPČK brožúry - Kruh porozumenia 1983-1993, resp. KPČK 1983-2008. Nadviazal na ne bulletin Kronika 2008-2011. K 30. výročiu zloženia KPČK bola vydaná Kronika 1983-2013. V roku 2008 sme boli spoluvydavatelia knihy od Ivana Velikého -  Bratia Čapkovci na Slovensku.

KPČK usporiadáva svoje aktivity v dvoch priestoroch: v sále Csemadoku (Námestie 1. mája 10-12, Bratislava) a v kine Mladosť (Hviezdoslavovo námestie, Bratislava).

Hlavným poslaním KPČK v Bratislave bolo a bude aj naďalej udržiavať a oživovať česko-slovenskú vzájomnosť najmä v oblasti kultúry a umenia. 


Informácie k ochrane osobných údajov (GDPR)

Dňa 25.5.2018 vošiel v platnosť Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

O členoch KPČK zhromažďujeme výlučne nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. S uvedenými osobnými údajmi prichádza do kontaktu výlučne predsedníčka KPČK Ing. Katarína Vraštiaková, ktorá s nimi náležite nakladá. Zhromaždené osobné údaje používame výlučne pre potreby vedenia účtovníctva KPČK a na poskytovanie informácii o programe KPČK t. j. o programe zameranom na českú a moravskú menšinu, ktorý buď sami pripravujeme alebo je nám o ňom poskytnutá informácia od iných organizátorov. E-mailové informácie o programe zasielame výlučne tým osobám, ktoré o to požiadajú. Zhromaždené osobné údaje nikomu ďalšiemu neposkytujeme, nevyužívame ich na zasielanie nevyžiadanej pošty ani reklamných ponúk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás kontaktujte poštou, telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje sú uvedené na tejto webstránke pod označením KONTAKT.